תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנון ומדיניות הפרטיות

 ״Gal HR״ או ״גל אייץ׳ אר״ מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת https://www.gal-hr.co.il/  ("האתר״).

גל אייץ׳ אר הינה חברת השמה העוסקת בגיוס עובדים ותיווך שבין מחפשי עבודה לבין מעסיקים פוטנציאליים. באמצעות האתר משתמשים אשר הינם מעסיקים יכולים לפנות לצורך קבלת שירותי השמה ומחפשי עבודה יכולים לחפש משרות רלוונטיות ולהגיש קו״ח לגל אייץ׳ אר ולקבל שירותים כפי שמפורט בהרחבה באתר (להלן: ״השירותים״). פרטי המשתמשים ו/או קו״ח של מחפשי העבודה נשמרים בין היתר במאגר המידע של החברה.

להלן יפורטו בפניך תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות.

1.    כללי:

1.1.   הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן  השימוש בשירותי החברה  מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.    תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ו/או בשירותי החברה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4.  במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2.    הגלישה באתר:

2.1.      הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

2.2.   בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה, שם החברה המגייסת במקרה שהגולש הינו מעסיק, קובץ קורות חיים במקרה שהגולש הינו מחפש עבודה(לשיקול דעתה של החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.

2.3.      מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי החברה.

2.4.    החברה לא תעשה  בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

2.5.    השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

2.6.      החברה  רשאית  לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.7.   החברה רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1.    אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.7.2.    במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.7.3.    אם הופרו תנאי תקנון זה;

2.7.4.    במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

2.7.5.    אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3.    השירותים המוצעים באתר:

3.1.      השירותים המוצעים על ידי החברה יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

3.2.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת.

3.3.      החברה אינה מחויבת בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.

3.4.      אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.5.   החברה מאפשרת  למעסיקים לפנות אליה  דרך עמוד צור קשר באתר.  החברה  אינה  מחויבת  לחזור לכל המעסיקים אשר פונים אליה לצורך התקשרות לטיפול במשרות  ורשאית ליצור קשר רק עם מעסיקים להם היא יכולה לספק שירות. עבודה מול מעסיק פוטנציאלי כרוכה בחתימה על הסכם התקשרות.

3.6.    החברה  רשאית  לעדכן את המשרות באתר עם זאת היא אינה  מחויבת  לפרסם את כל המשרות הפתוחות שיש אצלה, כמו כן, יצוין כי המשרות באתר, מכוונות לשני המינים גם אם נרשמו בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות.

3.7.     פרסום המשרות באתר אינו מחייב את החברה – המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהצעות עבודה הינן תחום דינמי ועל כן, החברה  לא מתחייבת שהמשרות יעודכנו און ליין, משמע לוח המשרות יכול להכיל גם משרות שהפכו ללא רלוונטיות וטרם ירדו מפרסום. החברה עושה את כל המאמצים לעדכן את המידע בהקדם האפשרי.

3.8. המשתמשים באתר יכולים להגיש קו"ח באופן כללי ו/או ולהגיש מועמדות למשרות ספציפיות.  

3.9.  בעת השימוש בשירותי החברה (לרבות האתר) המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו מועברים באופן אוטומטי למאגר המידע של החברה ונשמרים במאגר זה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה לא מתחייבת לכך שיצרו עימו  קשר לגבי אותה משרה, או למשרות אחרות, או בכלל אלא רק במקרה שתמצא התאמה ראשונית למשרות פתוחות.

3.10.  המשתמש אחראי לבדוק בעצמו את כל הנוגע למשרה המוצעת, לשאול בראיון הרלוונטי מול המעסיק את כל השאלות הרלוונטיות. התחלת עבודה אצל מעסיק משמעה שהמשתמש מצא את המשרה כרלוונטית עבורו וכי הוא, מרצונו החופשי, בחר לעבוד אצל אותו מעסיק. החברה אינה אחראית למערכת היחסים בין המעסיק לעובד כפי שיפורט בהרחבה בסעיף 4.

 

4.    אחריות החברה:

4.1.      אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. החברה לא תהה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

4.2.      עצם הפרסום באתר לא מחייב את החברה  בשום צורה בנוגע להתנהלות המעסיקים אשר התקשרו עם החברה לצורך קבלת השירותים   – אופי הראיונות שלהם, עמידה בכללי הרגולציה או הפרת הוראות כל דין, וטיב העבודה בפועל במקום העבודה.

4.3.      אין בין המשתמשים באתר אשר הינם מחפשי עבודה, לבין החברה יחסים מכל סוג שהוא, לרבות יחסי עבודה, אלא יחס של ״תיווך״ בינם לבין מעסיקים. המשתמש אחראי בעצמו לכל מערכת היחסים עם המעסיקים לרבות ההתקשרות עימם.

4.4.      אין לראות באמור באתר כהמלצה על מקום עבודה, אלא על מידע אינפורמטיבי גרידא אשר מבוסס על מידע הנמסר על ידי המעסיק. החברה משמשת ״כמתווך״ בין מעסקים המחפשים עובדים חדשים לבין מחפשי משרות, ואין לה כל אחריות בנוגע למערכת היחסים אשר תתגבש או תרקם בין המעסיק למחפש המשרה, החל מהשלב הראשוני של הפניית קו״ח למעסיק ועד לעבודה עצמה.

4.5.      החברה אינה אחראית לאמור באתרים אחרים של מתחרים או של המעסיקים עצמם.

4.6.      מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של החברה ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלחברה  אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה  ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

4.7.      החברה לא תהיה  אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

4.8.      החברה  בשום מקרה לא תהיה  אחראית  לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

4.9.      החברה  ממליצה  לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

4.10.    האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

 

5.    קניין רוחני:

5.1.      כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של החברה.

5.2.      אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

5.3.      אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

5.4.      סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 

6.    סמכות שיפוט:

6.1.      על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

7.    צרו קשר:

7.1.      החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: ת.ד: 7399, פתח תקווה, טלפון: 03-9450094 דוא"ל: info@gal-hr.co.il


מדיניות הפרטיות 

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס החברה לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה החברה במידע זה.

 

8.    המידע שנאסף

8.1.   החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של משתמשיה והיא תעשה בו שימוש לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת השירותים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והמשתמש אישר זאת באתר.

8.2.      הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם.

8.3.      כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:

8.3.1.    מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

8.3.2.    מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

8.3.3.    מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

8.3.4.    מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו

8.3.5.    המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

8.3.6.    מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

8.3.7.    מידע שקשור לשירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם מבצעים באתר כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני וכד'.

8.4.      גל אייץ׳ אר נעזרת בשירותי Google Analytics לצורך איסוף מידע סטטיסטי וניטור פעולות האתר ועשויה להיעזר בנוסף או במקום גם בשירותי גופים אחרים. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין.

 

9.    שימוש במידע

9.1.      החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של  הרשומים במאגר המידע שלה אלא לצרכי הפעילות העסקית של החברה – גיוס והשמת עובדים.

9.2.      בעת העברת קורות חיים לחברה על ידי מחפש עבודה, המשתמש מאשר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה באמצעות נציגיה ובהתאם לצורך, תעבור על קורות החיים ותבדוק התאמה ראשונית למשרות פתוחות. במידה ותמצא התאמה ראשונית לאחת או יותר מהמשרות, נציגי החברה ייצרו עימך קשר ובהתאם למידת ההתאמה, קו״ח שלך יועברו למעסיקים הפוטנציאלים או למי מטעמם.

9.3.      החברה עשויה לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני, טלפון ו/או תוכנת מסרים מידיים, מידע אותו ביקשת לקבל במסגרת שירותי האתר. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע.

9.4.      החברה עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב אתרי אינטרנט.

9.5.      החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של האתר לצורך תיעוד של השימוש באתר.

9.6.      למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי גם מבלי לבקש את הסכמתו במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

10.         נהלי אבטחה

10.1.    החברה עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה. עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מוחלט וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.

10.2.    במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תשא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.3.    מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, משתמש החברה מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.

10.4.    המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי החברה ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

11.הזכות לעיון במידע

11.1.    לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של החברה. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.

11.2.    כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. החברה מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

11.3.    אם לדעתך החברה פוגעת בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר או בכתובת המייל: info@gal-hr.co.il.

 

12.שינוי במדיניות הפרטיות

12.1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. החברה רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותי החברה.

עדכון אחרון: 31/05/2024

בר ימיןדלג על בר ימין
חיפוש משרהדלג על חיפוש משרה

חיפוש משרה

למצוא את המשרה שתמיד רצית
משרות חמותדלג על משרות חמות

משרות חמות

המשך משרות חמות עצור משרות חמות
עבור לתוכן העמוד